کارگرحمل گاوصندوق/کارگرماهر جهت حمل گاوصندوق

بهترین وماهرترین کارگر جهت حمل گاوصندوق✓✓«

کارگر ماهر وباتجربه را از باربری آرام بخواهید.✓

حمل انواع گاوصندوق خانگی.

حمل انواع گاوصندوق تجاری واداری.

بهترین باربری در امور جابجایی گاوصندوق ووسایل سنگین.

شبانه روزی و۲۴ ساعته آماده خدمت رسانی به مشتریان عزیز.

شمارهای تماس .

۰۲۱۲۲۶۰۸۵۴۳

۰۲۱۸۸۱۰۶۹۳۱

۰۲۱۴۴۳۵۲۳۴۹

Top